wat verbindt ons?

zesde dagopening

Deze dag zetten wij samen de zesde stap op Stufkens' zevenvoudige pad:

belangeloos ga ik om met de mensen
in ieder groet ik het licht

Net als de vorige stappen is deze stap een ideaal; als beschrijving van mijn gedrag is het vaak onwaar. Wanneer ik met aandacht naar mijn motieven en drijfveren kijk, zie ik meestal eigenbelang. Steeds zijn er wensen en verlangens die belangeloos gedrag in de weg staan. Wil ik werkelijk dat mijn kinderen zich ontwikkelen naar hun mooiste talenten? Of zie ik hen liever groeien in een richting die mij goed ligt?

Veel wensen en verlangens hebben een lichamelijke basis. Misschien zijn wij blijven verlangen naar die soms paradijselijke toestand in de moederschoot, toen een mens volledig tot je beschikking stond. Onbewust gaan we er vanuit dat een ander, eerder dan jijzelf, je terug moet voeren naar zon paradijs.

De zesde stap staat in het hoofdstuk 'Kuisheid'. In 'kuisheid' zit het woord 'kuizen', schoonmaken, legen. Gaat het niet hier om: leeg en licht te zijn, als vogels in het veld, om open te staan voor de ander en het andere?

gedicht © 2002 Jaap van der Does

Ooit braken wij het vlies om door een nauwe tunnel naar het licht geperst te worden. Maar eenmaal wat ouder geworden vermoeden wij dat er nog een vlies is, van wensen en verlangens, dat ons zicht op de ander en het andere vertroebelt. Het is als een flexibele cel, die elke handreiking stremt. Soms zijn er echter van die momenten dat dit vlies samenvalt met je huid en je volop het licht in jezelf en de ander herkent, je hierin met elkaar verbonden voelt. Dan zeg je tegen je kind: "hier ben ik", zonder voorwaarden aan het leven dat het zal hebben.

In het midden van de kring, rond de steen met onze intenties, heb ik zestien steentjes gelegd. Ik heb ze tijdens onze tocht opgeraapt. In elk steentje zie je een witte streep licht. De strepen verbinden zich tot een cirkel die elke individueel steentje overstijgt. Straks pakt elk van ons zijn of haar steen weer op om met anderen een kring van licht te vormen. Maar hier en nu zeg ik: ik heb jullie deze dagen leren kennen als lichtdragers en het heeft mij ontroert. Ook voor vandaag: een goede reis.

Jaap van der Does