homepage > teksten > 3e dagopening

e-mail Kees

ontmoet elkaar ongewapend

3e dagopening

De derde stap op Stufkens' zevenvoudige pad is:

In overgave vind ik vrede en ongewapend ga ik de weg.
Vrede wens ik vriend en vijand. en ik draag ze zoals ikzelf gedragen zou willen worden.

Geen wapens op aarde en in de ruimte. Tekst: I do say that space can be explored and mastered without feeding the fires of war, without repeating the mistakes that man has made in extending his writ around this globe of oursÖ Its conquest deserves the best of all mankind, and its oppertunity for peaceful cooperation may never come again. US President John F. Kennedy, 12 september 1962

Ieder mens kent regelmatig momenten waarop hij de ander als een bedreiging ervaart. Als die ander bij voorbeeld heeft laten blijken dat hij of zij het niet eens is met jouw gedrag of mening. Dan heb je de natuurlijke neiging om Ďin het geweerí te komen. Of jij zegt jouw waarheid als je het niet eens bent met het gedrag of de mening van die ander. Meestal leiden dergelijke reacties niet tot echte vrede.

Een andere grondhouding is om luisterend naast die ander te gaan staan, de naaste van die ander te willen zijn, zoals Jezus zegt in zijn gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Franciscus volgde dat na in zijn beslissende ontmoeting met de melaatsen. Daarmee toonde hij zijn unieke strategie van afkeuren door goedkeuren van het tegendeel: hij fulmineerde niet tegen de gewoonte van zijn tijd om melaatsen ver buiten de stad te houden, maar zocht ze op en kuste ze. Franciscus deed dat ook met de drie rovers in het door ons bezochte klooster.

Allemaal zeker niet gemakkelijk, want het druist in tegen onze primaire reacties. Maar het is de moeite waard om het te proberen. Ongewapend onze levensweg met de ander, onze pelgrimage met elkaar te vervolgen.
Kees Roodenburg

homepage > teksten > 3e dagopening

e-mail Kees