homepage > redactie, nieuws, links

e-mail Jaap

redactie

en versies

Jaap van der Does

De bouw en de eindredactie van deze site is in handen van Jaap van der Does.

Dank
De site is vooral het product van samenwerking. Het ontwerp is gebaseerd op de site van Edwin van der Wijngaard. Hans van den Bos gaf ideeën om de site goed onderhoudbaar te maken en makkelijk uit te breiden. Bij de selectie en het digitaliseren van de foto's hielp Hans van Dam. De inhoud van de site is te danken aan deelnemers van de pelgrimstocht: Ad, Bep, Franciscus, Hans, Jaap, Jan, Jos, Kees, Marij, Ricky, Trijnie. Er is ook dankbaar gebruik gemaakt van bronnen op het internet, zoals Franciscus & co, de Google zoekmachine en de JavaScript Kit.

Versies

 • 15 december 2002: Eerste versie
 • 17 december 2002: Ricky's dagopening toegevoegd aan Teksten.
 • 30 december 2002: Indeling van en inleiding op de homepage gewijzigd (idem voor de Engelse versie); de vragenlijst 'Franciscaans?' toegevoegd; Het zevenvoudige pad toegevoegd met links naar de bijbehorende dagopeningen; Begroeting van de Deugden en een geannoteerde boekenlijst toegevoegd aan de franciscaanse teksten onder Motivatie; Ad's dagopening toegevoegd aan Teksten.
 • 3 januari 2003: Uitgebreide versie van 'Franciscaans?' toegevoegd, met dank aan Edwin van der Wijngaard en Hans van den Bos voor hulp bij het scripten van parameter-doorgifte over pagina's heen.
 • 4 januari 2003: Uitgebreide versies van de Zegen voor broeder Leo en van de tekst over het tau-teken onder Motivatie. In deze redactie-tekst links opgenomen naar de toegevoegde of gewijzigde delen.
 • 27 januari 2003: Dagopening van Jos toegevoegd.
 • 4 februari 2003: Dagopening van Kees toegevoegd.
 • 6 februari 2003: Opmaak van de begroeting van de deugden verbeterd. In deze redactie-tekst links opgenomen naar de toegevoegde of gewijzigde delen.
 • 16 februari 2003: Algemene waarde van de site benadrukt in Nederlandse en Engelse inleidingen.
 • 10 augustus 2003: Tocht van dit jaar opgenomen in Nederlandse inleiding, inclusief de thema's van de dagopeningen. De Engelse inleiding algemener gemaakt, en dus minder onderhevig aan verandering. Nog te doen: route van Florence naar San Sepolcro toevoegen.
 • Nuttige links

 • www.spiritualiteit.com, een pagina met veel informatie over spiritualiteit in al haar facetten, ook met links naar andere spirituele sites
 • Site van Nederlandse kapucijnen
 • Paul Versteven's Pilgrims Pages
 • homepage > redactie, nieuws, links

  e-mail Jaap