teksten

van en over Franciscus

Felix Timmermans: Franciscus bidt tussen de dierenDeze pagina geeft toegang tot enkele kernteksten en gebeden van Franciscus.

  • De ommekeer in Franciscus' leven vond plaats toen hij, zoon van een rijke koopman, zijn afkeer voor melaatsen overwon en mededogen met ze kreeg. Het tau-teken, dat veel franciscaansgezinde mensen dragen, verwijst ondermeer hier naar.
  • Het gebed voor het kruis van San Damiano hielp Franciscus zich bewust te worden van zijn weg: ‘Ga, en herstel mijn huis. Het is in verval.’
  • Het respect van Franciscus voor mensen blijkt uit het verhaal van de drie rovers te Monte Casale, hier verteld door Felix Timmermans.
  • De liefde van Franciscus voor zijn vriend Leo is nog te proeven uit de zegen die hij eigenhandig voor hem opschreef.
  • Toen Franciscus één was met God zong hij het zonnelied.
  • Naast de versie van het zonnelied in modern Nederlands is er de lofzang der zonne: het zonnelied in de Vlaamse vertaling van Guido Gezelle.
  • Aan het eind van zijn leven schreef Franciscus ook zijn begroeting van de deugden. Anders dan het zonnelied bevat deze tekst meer sporen van zijn middeleeuwse spiritualiteit en is daarom hier en daar moeilijker te verstaan.
  • Het bekende gebed Instrument voor Uw vrede dateert waarschijnlijk uit de Eerste Wereldoorlog, maar is wel in de geest van de gebeden die aan Franciscus worden toegeschreven.


  • Een geannoteerde lijst van boeken over Franciscus en Clara vindt u hier